Ogłoszenia Instytutu Ochrony Zdrowia

Pielęgniarstwo I rok niestacjonarny

UWAGA !!! Studenci kierunku Pielęgniarstwo I rok niestacjonarny ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ !!

Ratownictwo Medyczne

Uwaga !!! Studenci IIr., IIIr. stacjonarny i II r. niestacjonarny zmiany w planie zajęć - Demografia z dr P. Nowakowskim

Pielęgniarstwo I rok niestacjonarne

Uwaga !!! Studenci I roku niestacjonarnego Pielęgniarstwa zmiany w planie zajęć.

Ratownictwo Medyczne

Uwaga!!! Studenci II i III roku stacjonarnego Ratownictwa Medycznego zmiany w planie zajęć z dr M. Łacińskim.

Ratownictwo Medyczne

UWAGA!!! Studenci II roku niestacjonarnego Ratownictwa Medycznego zmiany w planie zajęć - Medyczne czynności rat.- sem.

Pielęgniarstwo I rok niestacjonarne

UWAGA !!! STUDENCI I ROKU PIELĘGNIARSTWO NIESTACJONARNE ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ.

Ratownictwo medyczne

Zaliczenie z podstaw ochrony środowiska dla studentów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 19.11.2010 w sali 13B (mgr...

Pielęgniarstwo I rok stacjonarne

Uwaga! Informacja dotycząca obowiązującego wzoru stroju pielęgniarskiego dostępna w gablocie przy sekretariacie Instytutu...

Pielęgniarstwo I rok stacj.

Uwaga !!! Studenci I roku Pielęgniarstwa Stacjonarnego rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się 1 października 2010r. od...

Fizjoterapia - Studia Niestacjonarne

UWAGA!!!            STUDENCI!!!   Z uwagi na...

UWAGA !!! ZMIANY !!!

UWAGA!!! STUDENCI PIELĘGNIARSTWA POMOSTOWEGO !!!   Praktyczny egzamin dyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym...

1