II seminarium z zakresu EN ISO 3834 I EN 1090.

Koło Spawalników SIMP w  Pile i Kolo SIMP przy PWSZ w Pile – Instytut Politechniczny,

 Firma SPAWALNIK wraz z SLV GSI  POLSKA  organizuje

II seminarium z zakresu EN ISO 3834 I EN 1090.

 

Bliższe informacje: info