Uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich

 

Dnia 21 września br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich absolwentom Instytutu Politechnicznego. W tym studia ukończyło 46 absolwentów Kierunku Budownictwo, 25 kierunku Elektrotechnika oraz 44 kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.