Inżynierowie będą studiowali w nowoczesnym budynku

15 lutego kampus akademicki PWSZ powiększył się o kolejny budynek - tym razem w nowym obiekcie kształcić będą się przyszłe kadry inżynierskie naszego regionu. Studenci takich kierunków jak: budownictwo, mechanika i budowa maszyn oraz transport, mają do dyspozycji nie tylko nowe sale wykładowe, ale przede wszystkim specjalistyczne laboratoria.
Projekt budowy obiektu o wartości 8 mln zł, sfinansowany został ze środków unijnych z EFRR - 5,7 mln, z dotacji budżetu państwa - 1,4 mln oraz ze środków własnych Uczelni.

W uroczystości otwarcia nowego budynku uczestniczyli m.in. Senator Mieczysław Augustyn, Poseł Adam Szejnfeld, Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jak również Mirosław Mantaj - Starosta Pilski, Marian Martenka - Przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły i Rafał Zdzierela - Przewodniczący Rady Miasta Piły. Gościliśmy także Rafała Jaworowicza - dyrektora Oddziału SKANSKA S.A./Oddział Budownictwa Ogólnego.
Wartość nowego obiektu dostrzegli także przedstawiciele środowiska biznesu, którzy również przybyli na uroczystość, m.in.: Wojciech Rękawiecki z Philips Lighting Poland oraz Grzegorz Marciniak - Prezes Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. 
Poświęcenia obiektu dokonał ks. Stanisław Oracz - Dziekan Dekanatu Pilskiego.

Jak podkreśla Rektor PWSZ, prof. Adam Marcinkowski - obiekt ten wzbogaca bazę dydaktyczną PWSZ, przeznaczoną dla kształcenia inżynierów. Nowoczesne pracownie i laboratoria, pozwolą na podwyższenie poziomu kształcenia oraz samego komfortu pracy naszych studentów, jak i wykładowców. Nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania, wpisuje się w politykę edukacyjną państwa, w której kształcenie inżynierów oraz innych specjalistów, jest zadaniem kluczowym. Obiekt ten służyć będzie nie tylko studentom, ale jego baza laboratoryjna pozwala na prowadzenie specjalistach kursów i szkoleń dla lokalnych firm - podsumował Rektor.

Szczegóły dotyczące etapów budowy TUTAJ

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"

zestawienie_kolorowewww

Projekt pt. "Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile", współfinansowany został przez budżet państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013