Wizyta w Altvater Piła

 

Na podstawie Porozumienia o Współpracy zawartego w dniu 28.03.2013 r. pomiędzy firmą  Altvater Piła a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, w dniu 04.04.2013r w siedzibie firmy Altvater Piła odbyły się pierwsze zajęcia studyjne ze studentami kierunku Transport. Podczas zajęć studenci zapoznali się z  zapleczem obsługowo – naprawczym  przedsiębiorstwa oraz budową i zasadami funkcjo0nowania wybranego specjalistycznego taboru technicznego firmy Altvater.