Rok Akademicki 2013/2014 uważa się za otwarty!

Witamy Was w naszej uczelnianej rodzinie. Pragnę, byście razem z władzami i kadrą Uczelni włączyli się w budowę rzeczywistego lokalnego środowiska akademickiego. By praca w Samorządzie Studenckim była dla Was demokratycznym doświadczeniem, z którego wypłynie oferta życia społeczno-kulturalnego, atrakcyjnego dla całego środowiska studenckiego Uczelni i miasta. Jestem przekonany, że czas spędzony w murach naszej Uczelni przyniesie Wam wiele radości i pożytku. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań abyście wynieśli z niej wiedzę i umiejętności dla dobra własnego i nas wszystkich. - Tymi słowami Rektor prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski przywitał ponad 800 nowych studentów I roku w murach naszej Alama Mater, podczas XIV już Inauguracji Roku Akademickiego w PWSZ w Pile. 
      Tegoroczna Inauguracja nabrała szczególnego charakteru już od samego początku, kiedy to były Rektor Uczelni - prof. dr hab. Adam Marcinkowski przekazał insygnia władzy obecnemu Rektorowi - prof. nadzw. dr. hab. Donatowi Mierzejewskiemu, który po raz pierwszy poprowadził najważniejszą dla Uczelni uroczystość.

     Podczas Inauguracji Roku Akademickiego, prócz immatrykulacji nowych studentów Uczelni, wręczone zostały także odznaczenia państwowe, resortowe oraz TYTUŁY HONOROWE „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile", które otrzymali:

  • Profesor dr hab. Lidia Antoszkina - Rektor Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku
  • Prezydent Miasta Piły - Piotr Głowski
  • Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Starosta Pilski - Mirosław Mantaj
  • Profesor dr hab. dr h.c. Adam Marcinkowski
  • Właścicielka Firmy GRAPIL - Grażyna Sobieraj

     W roku 2010 firma Philips Lighting Poland SA ustanowiła Stypendium DIAMENT dla wyróżniających się studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Laureat otrzymywał będzie 1000 zł miesięcznie. „Intencją ustanowienia Stypendium jest chęć wspomagania rozwoju najzdolniejszych studentów i promowania wśród studentów proaktywnych postaw w zakresie podnoszenia swoich kompetencji, pracy zespołowej, dojrzałości emocjonalnej oraz skutecznej komunikacji".
     W tym roku stypendystką została studentka kierunku pielęgniarstwo - Elżbieta Modzelewska, która wraz z pozostałymi studentami, konkurującymi o stypendium, otrzymała nagrodę i statuetkę z rąk Prezesa Zarządu Firmy Philips - Marka Huzarewicza.

     Każdego roku przyznawane są także nagrody dla najlepszych absolwentów Uczelni. W tym roku LAURY ABSOLWENTA otrzymali:

  • za osiągnięcia w dziedzinie nauki:

inż. Patrycja Ślusarczyk BUDOWNICTWO 
lic. Iwona Gapska EKONOMIA 
inż. Ewa Piotrowska ELEKTROTECHNIKA 
lic. Agnieszka Mierzejewska FILOLOGIA
lic. Anna Rubik FIZJOTERAPIA 
inż. Piotr Pozowski MECHANIKA I BUDOWA AMSZYN
lic. Milena Piasecka PIELĘGNIARSTWO 
lic. Paulina Kołutkiewicz POLITOLOGIA
lic. Marcin Wężowski RATOWNICTWO MEDYCZNE

  • za działalność społeczną:

lic. Łukasz Drozdowicz - absolwent kierunku POLITOLOGIA

  • za osiągnięcia w dziedzinie sportu:

lic. Kinga Góra - absolwentkę kierunku FIZJOTERAPIA

     Życzenia pomyślności i sukcesów w nowym roku akademickim usłyszeć można było nie tylko od licznie zgromadzonych Gości - Przyjaciół naszej Uczelni, ale także od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej, która skierowała list do uczelni: (...) Drodzy Rektorzy i Dziekani, życzę Wam odwagi i rozwagi w kierowaniu uczelniami. Wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym życzę satysfakcji z realizowania ambitnych badań oraz spełniania się w pracy dydaktycznej. Studentom zaś, by sprostali wyzwaniom, by nie bali się myśleć i działać nieszablonowo i nigdy nie rezygnowali z realizacji marzeń, nawet tych, które wydają się bardzo odległe. 
Vivat Academia! Vivant Professores!

FOT. ROBERT JUDYCKI - w przypadku chęci zamówienia zdjęć, prosimy o kontakt z fotografem 601 281 090 - podając numer zdjęcia z opisu (np. nr 7690)