O bezpieczeństwie w budownictwie

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Budownictwa SOWA po raz drugi było organizatorem Seminarium Naukowego. Tym razem przedsięwzięcie, w którym udział wzięło ponad 90 studentów Instytutu Politechnicznego, poświęcone było bezpieczeństwu w budownictwie
Otwarcia Seminarium dokonał Prorektor ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej - prof. zw. dr hab. inż. Henryk Tylicki oraz opiekun SKN SOWA - Mahmoud Hsino.

Podczas Seminarium odbyło się szkolenie w zakresie systemu YTONG - zaprezentowano m.in.: film pokazujący budowę domku za pomocą elementów systemu YTONG.

Bardzo ważnym elementem spotkania były referaty przygotowane przez studentów: 
1) „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS ROBÓT MONTAŻOWYCH", autor: Natalia Muzyka - studentka 4 roku
2) „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS ROBÓT ZIEMNYCH", autor: Grzegorz Misiak - student 4 roku
3) „WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSC PRACY USYTUOWANYCH W BUDYNKACH ORAZ W OBIEKTACH PODDAWANYCH REMONTOWI LUB PRZEBUDOWIE", autor: Natalia Kujawa - studentka 3 roku
4) „ROBOTY NA WYSOKOŚĆI", autor: Joanna Smug - studentka 3 roku
5) „MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE", autor: Mateusz Józefko - student 3 roku
6) „ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY", autor: Katarzyna Graś - studentka 2 roku
7) Referat pod tytułem: „OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKACH", autor: Marcin Wróbel - student 3 roku

Słowa uznania należą się dla SKN SOWY za zaangażowanie w działania naukowe Zakładu Budownictwa.

tekst: SKN SOWA