Gimnazjaliści zgłębiali prawa fizyki i chemii

21 listopada odbyły się pierwsze zajęcia z chemii i fizyki dla uczniów z Gimnazjum nr 4 w Pile w ramach umowy o współpracy podpisanej między PWSZ i Gimnazjum nr 4, gimnazjaliści będą mieli możliwość odbycia części zajęć z chemii i fizyki w laboratoriach Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile. Współpracę przewidziano na lata 2013-2016. 
     Zajęcia prowadzone są przez mgr Małgorzatę Kastelik (chemia) oraz prof. nadzw. dr Stanisława A. Różańskiego (fizyka). 
     Podczas pierwszego spotkania w laboratorium fizyki uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak: objętość, masa, gęstość, ciężar, siła wyporu. Wykorzystując proste przyrządy pomiarowe, wyznaczali gęstości ciał stałych w postaci sypkiej oraz ciał stałych o regularnym kształcie. Jedna z grup sprawdzała, czy spełnione jest prawo Archimedesa. 
     W pracowni chemicznej uczniowie zapoznali się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz obsługą aparatury chemicznej. W dalszej części spotkania uczyli się montować odpowiednie zestawy chemiczne niezbędne do pracy laboratoryjnej na kolejnych zajęciach.

     Uczniowie gimnazjum odwiedzili naszą Uczelnię wraz ze swoimi opiekunami - mgr I. Manikowską oraz mgr J. Blajchert.