Gimnazjaliści odkrywali świat fizyki i chemii

9 stycznia uczniowie Gimnazjum nr 4, po raz kolejny odbyli zajęcia z chemii i fizyki w laboratoriach Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile w ramach projektu 2013-2016. Podczas spotkania w laboratorium fizyki gimnazjaliści zapoznali się z takimi pojęciami jak: objętość, masa, gęstość, ciężar, siła wyporu. Do zadań wyznaczonych poszczególnym uczniom należało m.in.:

  • wyznaczanie gęstości ciał stałych w postaci sypkiej oraz ciał stałych o regularnym kształcie,
  • sprawdzenie słuszności prawa Archimedesa za pomocą prostych przyrządów pomiarowych.

W pracowni chemicznej uczniowie przede wszystkim zapoznali się z

  • podstawowym sprzętem laboratoryjnym
  • obsługą aparatury chemicznej.

W dalszej części spotkania uczyli się odmierzania i pobierania substancji ciekłych oraz montowania odpowiednich zestawów chemicznych, niezbędnych do pracy laboratoryjnej na kolejnych zajęciach, które odbędą się już w lutym 2014.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Małgorzatę Kastelik (chemia) oraz prof. nadzw. dr Stanisława A. Różańskiego (fizyka).

Uczniowie gimnazjum odwiedzili naszą Uczelnię wraz ze swoimi opiekunami - mgr I. Manikowską oraz mgr J. Blajchert.