Współpraca PWSZ z Politechniką Poznańską przypieczętowana!

28 stycznia PWSZ w Pile miała okazję gościć Rektora Politechniki Poznańskiej - prof. dra hab. inż. Tomasza Łodygowskiego. Okazją do spotkania było podpisanie umowy o współpracy obydwu Uczelni, dotyczącej m.in. kształcenia absolwentów PWSZ na studiach II stopnia w Politechnice, rozwoju kadry naukowej, wzajemnego korzystania z bazy laboratoryjnej, uczestnictwa w konferencjach, seminariach naukowych, jak również korzystania z baz oraz zasobów bibliotecznych w zakresie kierunków ścisłych.

Rektor PWSZ - prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, zaakcentował, iż współpraca między Instytutem Politechnicznym a Wydziałami Politechniki realizowana jest od dawna, jednakże usankcjonowanie wspólnych działań, daje dodatkowe możliwości naszym inżynierom. Prof. Łodygowski podkreślił także, iż umowa jest istotna z uwagi na możliwości rozwoju kadry dydaktycznej w zakresie przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych.

Podczas podpisania umowy obecni byli również: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Tomasz Bugajski, który wspierał działania PWSZ, związane z podpisaniem umowy o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu; Poseł na Sejm - Adam Szejnfeld, Prorektor PWSZ - prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego - doc. dr Andrzej Kraczkowski.

Rektor Politechniki Poznańskiej miał również okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną PWSZ, a w szczególności z nowym budynkiem, przeznaczonym dla kształcenia przyszłych kadr inżynierskich.