Szkolenie INTERSOFT

W środę 19 marca odbyło się w murach naszej uczelni zorganizowane przez Zakład Budownictwa PWSZ szkolenie poświęcone praktycznym aspektom wykorzystania wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie w budownictwie. Szkolenie poprowadzili pracownicy firmyz Łodzi. W trakcie szkolenia szczegółowo przedstawione zostały dwa programy spośród bogatej oferty firmy INTERsoft, a mianowicie:

1. Program R3D3 Rama 3D – wykorzystywany do analizy statycznej i wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych,

2. Program ArCADia-TERMO – służący do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów i pracowników, o czym świadczy wysoka frekwencja (około 80 osób). Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników miał możliwość otrzymania bezpłatnej imiennej licencji na niekomercyjne użytkowanie programów firmy INTERsoft.

Opracował:  J. Kołodziej   

 

Zdjęcia: K. Grześkowiak