Studia inżynierskie z coraz szerszymi perspektywami

Nowy rok Uczelnia rozpoczyna od podpisania kolejnych umów dotyczących współpracy i studiów dualnych. 8 stycznia do grona partnerów PWSZ – obok takich firm jak Quad/Graphics Europe, Philips Lighting Poland, SAPA Aluminium, SeaKing Ltd, Dendro Poland Ltd. – dołączył Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil HS, który prowadzi handlową współpracę międzynarodową, eksportując swoje produkty do krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, oraz na rynki Europy Wschodniej do Rosji, Ukrainy i Mołdawii.
Umowy ze strony Partnera sygnowali: Przemysław Andryszak – Prezes Zarządu Farmutil oraz Magdalena Hłond – Wiceprezes Zarządu, a z ramienia Uczelni – Rektor prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski.
Z oferty współpracy studiów dualnych z nowym Partnerem Uczelni, skorzystać będą mogli studenci kierunków inżynierskich – elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn oraz transportu. W ramach studiów dualnych, studenci kilka dni w tygodniu spędzają na Uczelni, a pozostałą część - we współpracującej firmie. Jeszcze w trakcie studiów zdobywają tym samym bezcenne doświadczenie zawodowe, zwiększają również swoje możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym odbywali specjalistyczne praktyki.

Firma Farmutil podejmie współpracę z Uczelnią w ramach m.in.:
• działań prowadzonych przez Centrum Transferu Technologii PWSZ (doradztwo, szkolenia, usługi projektowe, badania oraz ekspertyzy);
• realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych (B+R+I);
• rozwoju dedykowanych laboratoriów naukowo-badawczych Uczelni;
• ustalanie tematów praktyk oraz organizację praktyk dla studentów kierunków politechnicznych i ekonomicznych prowadzonych przez Uczelnię;
• wyróżniania najlepszych absolwentów Uczelni.