Eksperymenty młodych fizyków

3 lutego uczniowie Gimnazjum nr 4 w Pile, po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z fizyki prowadzonych przez prof. nadzw. dr Stanisława Różańskiego. Zajęcia odbywają się cyklicznie na podstawie umowy zawartej między PWSZ i Gimnazjum nr 4.
Tym razem uczniowie zapoznali się z metodami wyznaczania pojemności cieplnej różnych metali, ciepła właściwego cieczy oraz zależności oporu elektrycznego od temperatury. Nowością podczas zajęć prowadzonych przez profesora, była możliwość zbierania danych pomiarowych za pomocą komputera wyposażonego w specjalny interfejs oraz czujniki.