Szkoły pod patronatem PWSZ

17 marca Rektor PWSZ w Pile podpisał dwie umowy, które zacieśnią współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Patronat objęto nad:
  1. Zespołem Szkół Technicznych w Trzciance, który reprezentował Dyrektor Robert Ziółkowski,
  2. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, który reprezentował Dyrektor Jan Palacz.
Obydwie umowy sygnował także Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki – Tadeusz Teterus.

Patronat nad szkołami obejmuje takie działania jak m.in.: użyczenie bazy laboratoryjnej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile dla realizacji zajęć laboratoryjnych szkół ponadgimnazjalnych; pomoc szkołom w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby wpływać na jakość i poprawę warunków funkcjonowania szkół lub modernizację programu kształcenia; udostępnianie pomieszczeń Uczelni do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, organizacyjnych takich jak konferencje, fora dyskusyjne; współdziałanie samorządu studenckiego, studenckich kół naukowych z samorządami szkolnymi; wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki oraz działalności kulturalnej