V seminarium EKSPLOATACJA POJAZDÓW I MASZYN

14 kwietnia 2015 r. odbyło się, organizowane przez Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu Instytutu Politechnicznego PWSZ oraz Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Pile, V Seminarium „EKSPLOATACJA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH”.
Seminarium ma charakter cykliczny a jego tematyka obejmuje różnorodność problemów związanych z użytkowaniem i obsługiwaniem pojazdów i maszyn roboczych. W czasie trwania tegorocznego,wygłoszono siedem referatów z tego obszaru – w tym pięć przez absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Uczelni. Przedstawiono również infrastrukturę dydaktyczną Zakładu.
W Seminarium wzięło udział około 200 osób. Byli to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych regionu pilskiego, ich nauczyciele, studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport, nauczycie akademiccy.