PHILIPS podsumował studia dualne

potkanie to opisał Jan Malczewski - Menadżer Personalny, Koordynator programu ze strony Philips Lighting Poland Sp. z o.o.:

"29 stycznia pierwsza grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile zakończyła szkolenie zawodowe w ramach programu studiów dualnych realizowanych w Philips Lighting Poland Sp. z o.o. W programie wzięło udział 12 studentów z następujących kierunków: Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport. Każdy ze studentów został przydzielony do konkretnego działu oraz opiekuna, wspólnie z którym przygotował a następnie realizował program na danym stanowisku. Działy, w których studenci pracowali były różnorodne: Dział Utrzymania Ruchu, Dział Wdrażania Nowych Produktów, Dział Jakości, Dział Projektów Innowacyjnych oraz Dział LED’owych Opraw Konsumenckich. 3 studentów zostało już zatrudnionych przez Philips i realizuje się jako pełnoprawni członkowie naszej organizacji.

Program studiów dualnych uważamy za krok milowy w zakresie kształcenia przyszłych kadr gospodarki. Programy realizowane przez pierwszą grupę studentów zostały w pełni ukończone. Przyczyniły się do tego następujące czynniki: profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji kandydatów, przydzielenie opiekuna, który sprawował merytoryczny nadzór i wsparcie na każdym etapie oraz w głównej mierze zaangażowanie i motywacja studentów do realizacji programu i podnoszenia swoich kompetencji.

Korzyści płynące z realizacji studiów dualnych są wyjątkowo wysokie zarówno dla biorących w nim udział studentów jak i organizacji. Podkreślali to zarówno studenci w trakcie trwania programu jak i na jego zakończenie oraz ich opiekunowie i menadżerowie działów, w których odbywało się szkolenie zawodowe. Należy tu szczególnie zwrócić uwagę na rozwinięcie umiejętności studentów do zastosowania teorii w praktyce, w realnych warunkach z wykorzystaniem najnowszych technologii. Drugim aspektem jest wyksztalcenie u studentów umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków. Szczególną uwagę powinniśmy również zwrócić na to, bez czego obecnie żadna organizacja funkcjonująca na rynku międzynarodowym nie może się obyć, czyli na umiejętność komunikacji i pracy w zespole (często międzynarodowym). Te wszystkie umiejętności oraz szereg innych studenci mogli rozwinąć jedynie poprzez praktyczną realizację zadań i projektów, która była doskonałym uzupełnieniem zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej.

Jako organizacja partnerska względem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile potwierdzamy zasadność i potrzebę realizacji programu w kolejnych edycjach. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, bez których ten program nie doszedłby do skutku: władzom uczelni, które wyszły z propozycją wspólnej realizacji  programu, naszym partnerom ze strony PWSZ, z którymi opracowaliśmy szczegóły programu a następnie realizowaliśmy pozostając w bezpośrednim kontakcie przez cały czas jego trwania, naszym pracownikom: menadżerom i opiekunom studentów, którzy poświęcili czas na wsparcie, wdrożenie oraz monitorowanie realizacji programu oraz samym studentom za pełne zaangażowanie, poświęcenie i poważne potraktowanie szansy jaka przed nimi stanęła.

Już teraz zapraszamy kolejnych kandydatów do wzięcia udziału w rekrutacji do programu Studiów Dualnych realizowanych wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile oraz Philips Lighting Poland Sp. z o.o.".

Jan Malczewski
Menadżer Personalny
Koordynator programu ze strony Philips Lighting Poland Sp. z o.o.