Drzwi otwarte 5 marca 2010

DYREKTOR I RADA

INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Staszica w Pile

 

 

 

ZAPRASZAJĄ NA

D R Z W I  O T W A R T E

 

5 MARCA 2010

w godz. 1000 – 1400

 

P R O G R A M  

 

 

 

I. Spotkanie organizacyjno – informacyjne: sala nr 8, budynek H 

godz. 1000

 

II. Zwiedzanie Biblioteki Głównej: budynek C

godz. 1030

 

III. Prezentacja wybranych elementów bazy dydaktycznej: budynek E, H, J

godz. 1100 - 1400

 

Kierunek: BUDOWNICTWO – budynek E

1.    Ocena wytrzymałości betonu na podstawie badań niszczących i sklerometrycznych.

2.    Badania cech ceramiki budowlanej w aspekcie ich trwałości.

 

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA – budynek H

1.    Odpady - krótka historia.

2.    Pokazy elektroniki cyfrowej.

 

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – budynek J

1.    Pokaz środków do diagnozowania elektroniki pojazdowej.

2.    Pokaz sprzętu do obsługiwania klimatyzacji.

3.    Badanie stanu technicznego pojazdów w Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Bezpłatne badania stanu technicznego pojazdów: budynek J

Stacja Kontroli Pojazdów, godz. 1200 - 1400

          (dla uczestników DRZWI OTWARTYCH Instytutu Politechnicznego)

 

Kolejne DRZWI OTWARTE

 16 kwietnia 2010 roku

w tym seminarium „Eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych”

– szczegóły będą zamieszczone na stronie www.pwsz.pila.pl w marcu 2010 roku.