Umowa patronacka podpisana

PWSZ w Pile współpracuje z powiatem złotowskim, jak również z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Złotowie – jednakże 14 marca współpraca ta nabrała ram prawnych. 
Starosta Powiatu Złotowskiego
 – Ryszard Goławski, Dyrektor ZSE – mgr Marek Skórcz oraz Rektor naszej Uczelni – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, podpisali umowę patronacką, która zacieśni wzajemne działania edukacyjne.

Na mocy umowy, nasza Uczelnia obejmuje patronat nad Zespołem Szkół Ekonomicznych w Złotowie, który będzie mógł korzystać m.in. z bazy laboratoryjnej Instytutu Politechnicznego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia. Uczelnia wspierać będzie także przedsięwzięcia służące popularyzacji nauki i działalności kulturalnej Szkoły, jak również pośredniczyć będzie w kontaktach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby wpływać na jakość i poprawę warunków funkcjonowania ZSE lub modernizację programu kształcenia.

Szkoła współpracować będzie z Uczelnią m.in. w zakresie projektów edukacyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestniczyć będzie także w wybranych projektach Uczelni w zakresie nowych technologii informatycznych oraz multimedialnych.