O budownictwie przyszłości - BUDMIKA 2016

Budmika to  Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana, organizowana przez studentów z kół naukowych Politechniki Poznańskiej. 
Budmika jest płaszczyzną dla spotkań młodych, kreatywnych, pełnych inicjatywy studentów zajmujących się problematyką związaną z szeroko pojętym budownictwem. W tym roku do grona uczestników dołączyli studenci architektury oraz przedstawiciele zagranicznych uczelni wyższych, przebywający na wymianie z programu Erasmus.

Od kilku lat w tym wydarzeniu uczestniczą także przedstawiciele naszej Uczelni: opiekun naukowy Studenckiego Koło Naukowego Miłośników Budownictwa „SOWA” – mgr Mahmoud Hsinooraz członkowie Koła. Tym razem studentka II roku kierunku budownictwa - Paulina Mencel, przedstawiła swój referat pt.: „BUDOWNICTWO KONTENEROWE JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEGO”.

Jak podkreślali uczestnicy z PWSZ w Pile - Wiele interesujących wykładów i dyskusji poszerzyło naszą wiedzę. Nauczyliśmy się wiele o nowoczesnych technologiach w budownictwie podczas panelu BIM - (Building Information Modeling). Rozmowa o budowaniu jutra byłaby niekompletna bez technologii BIM.

W tym roku swoje referaty przedstawiło 150 studentów z wielu uczelni w kraju, między innymi z: Politechniki Krakowskiej, Warszawskiej, Łódzkiej, Białostockiej, Gdańskiej, Lubelskiej,  Warmińsko-Mazurskiej , Wojskowej Akademii Technicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i oczywiście z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Nie zabrakło również przedstawicieli świata nauki oraz firm z branży budowlanej.
Obrady odbywały się w 5 salach równolegle przez 3 dni, gdzie każdy z uczestników mógł sobie wybrać salę w zależności od tematyki, która go interesuje. 

Już dzisiaj zachęcamy studentów do udziału za dwa lata, gdyż Budmika będzie organizowana co dwa lata.
Jeżeli interesujesz się jedną z wymienionych poniżej dziedzin związanych z budownictwem, to proszę zgłoś się do Zarządu koła „SOWA” lub bezpośrednio do opiekuna naukowego koła.
1) Konstrukcje budowlane i inżynierskie
2) Budownictwo ogólne Budownictwo ekologiczne
3) Drogi i autostrady, lotniska, drogi żelazne
4) Mosty i budowle podziemne
5) Komputerowe wspomaganie projektowania
6) Geotechnika i geologia inżynierska
7) Geodezja
8) Technologia i organizacja budownictwa
9) Wytrzymałość materiałów
10) Mechanika budowli

tekst i foto: mgr Mahmoud Hsino