Dlaczego warto studiować na kierunkach politechnicznych

Odpowiedzi na to pytanie poświęcone zostało spotkanie w pilskiej PWSZ, podczas którego ponad 150 osób ze szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w projekcie systemowym „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych". Projekt ten zainicjowany został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznali szereg argumentów przemawiających za studiowaniem na kierunkach politechnicznych, które zostały omówione przez Ewelinę Kołomańską z Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Prorektora ds. organizacji i rozwoju - prof. nadzw. dra inż. Bolesława Ochodka.

Młodzież zapoznała się również z prezentacjami: doc. dra inż. Leszka Surówki nt.: Walory studiowania kierunków technicznych w PWSZ w Pile oraz dra Pawła Owsiannego nt.: Kierunek ochrona środowiska o specjalności „Wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery" - jako odpowiedz na potrzeby aktualne i wyzwania przyszłości.

Prócz informacji dotyczących zapotrzebowania na zawody inżynierskie na rynku pracy oraz ogromnych korzyści wynikających z ukończenia studiów technicznych, matematycznych lub przyrodniczych, młodzież mogła zapoznać się także z praktycznym wykorzystaniem umiejętności inżynierów. W salach Instytutu Politechnicznego pilskiej PWSZ odbyły się bowiem prezentacje oferty obydwu Uczelni oraz pokazy specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego na kierunkach budownictwo, mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika.