Seminarium „EKSPLOATACJA POJAZDÓW I MASZY ROBOCZYCH”

SEMINARIUM

 

 EKSPLOATACJA POJAZDÓW I MASZY ROBOCZYCH”

 

Szanowni Państwo

 

W tym roku Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu

wspólnie z Oddziałem SIMP w Pile

 8 kwietnia

organizuje 

 III seminarium „Eksploatacja Pojazdów i Maszyn Roboczych”

 

Celem seminarium jest propagowanie osiągnięć nauki i techniki w przedmiotowym zakresie, wymiana doświadczeń, a także

 promocja kształcenia technicznego.

 

Do czynnego udziału w seminarium zapraszamy kadrę naukowo – dydaktyczną, studentów, absolwentów i pracowników inżynieryjnych Uczelni oraz inne osoby zainteresowane przedstawioną tematyką.

 

W tym roku, po raz pierwszy zapraszamy do zademonstrowania swoich osiągnięć także twórców pojazdów i maszyn, które nigdy w całości nie były wytworem przemysłu i są indywidualnym dziełem ludzi poszukujących nowych rozwiązań dla potrzeb ułatwiania życia, satysfakcji i samorealizacji w obszarze posiadanej wiedzy oraz umiejętności, dla których działania takie wynikają z ich pasji. Przykładem tego mogą być np. pojazdy typu SAM, urządzenia transportowe, maszyny rolnicze i leśne, narzędzia użytku domowego.

 

Zgłoszenia do udziału w seminarium z podaniem tematu wystąpienia (pokazu) i podstawowych danych personalnych autora (autorów) proszę kierować na adres Leszek.surowka@pwsz.pila.pl lub telefonicznie:
67 352-26-28 do dnia 5 marca  bieżącego roku.

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

    Dr inż. Leszek Surówka