Dyżury akademickie semestr zimowy 2017/2018

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

Imię i nazwisko

Kontakt

prof. dr hab. Kazimierz Pająk

 

 

e-mail: k.pajak@ue.poznan.pl

IE blok B, p.207

konsultacje: piątek                    godz. 10.00 - 11.00

przedmiot:

 • Seminarium dyplomowe II

 

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

 

 

e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

IE blok B, p. 201

konsultacje:

 • w dniach 12.X; 23.XI; 7,14,21.XII; 11,18/1H/,25.I dyżur od 18.15 - 19.45
 • pozostałe czwartki od 14.45 - 16.15

 

przedmiot:

 • Podstawy socjologii
 • Negocjacje i mediacje
 • Seminarium dyplomowe II
 • Badania społeczne w praktyce
 • Konflikty i negocjacje

 

prof. nadzw. dr hab. Bazyli Czyżewski

 

e-mail: bczyzewski@pwsz.pila.pl

IE blok B, p. 211

konsultacje: piątek           godz. 12.00 - 13.30

 

 • Makroekonomia I
 • Seminarium dyplomowe II

 

prof. nadzw. dr hab. Sebastian Stępień

 

e-mail: sebastian.stepien@ue.poznan.pl

IE blok B, p. 211

konsultacje: piątek                 godz. 11.15 – 12.45

przedmiot:

 • Mikroekonomia I

 

doc. dr Tadesse Haile

e-mail: tadesse.hailek@gmail.com

IE blok B, p. 205

konsultacje: piątek      godz. 13,30 - 15.00

przedmiot:

 • Rynki kapit. giełda papier. wart.
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Metody oceny syt. finans. kredyt.
 • Seminarium dyplomowe II

 

doc. dr inż. Jan Polcyn

 

 

e-mail: jpolcyn@pwsz.pila.pl

IE blok A, p. 123

konsultacje: poniedziałek            godz. 8.00 - 9.30

przedmiot:

 • Technologia informacyjna

 

dr Katarzyna Orfin - Tomaszewska

 

 

e-mail:korfin@pwsz.pila.pl

IE blok B, p. 201

konsultacje: pon              godz. 11.30 - 13.00

przedmiot:

 • Mikroekonomia I
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Polityka społeczna
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego
 • Ekonomia i zarządzanie w pracy socjalnej

 

dr Milda Burzała

e-mail: mburzała@pwsz.pila.pl

IE blok B, p. 202

konsultacje: piątek                godz. 18.15 – 19.45

przedmiot:

 • Matematyka I
 • Seminarium dyplomowe II
 • Statystyka opisowa

 

dr Paweł Dahlke

e-mail: pawel.dahlke@pwsz.pila.pl

IE blok B, p. 201

konsultacje: czwartek godz. 11.15 - 12.45

 

przedmiot:

 • Makroekonomia I
 • Organizacja ochrony zdrowia
  z elementami, zarządzania
  i finansów
 • Seminarium dyplomowe II
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Polityka społeczna

 

mgr Aleksandra Mazur-Pietrzak

e-mail: apietrzak@pwsz.pila.pl

IE blok B, p. 110

konsultacje: poniedziałek

 • 02.10,16.10,30.10,13.11,27.11,11.12

godz. 10.00 – 11.30

 • 09.10,06.11,04.12,15.01

godz. 11.30 - 13.00

 

 

 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość II

 

mgr Jacek Kaszyński

e-mail:j-kaszynski@wp.pl

IE blok B, p. 202

konsultacje: piątek              godz. 10.00 - 11.00

                    

przedmiot:

 • Prawo
 • Prawo pracy
 • Elementy prawa transportowego
 • Podstawy prawne w działalności gospodarczej

 

mgr Greta Poszwa

 

e-mail: gposzwa@gmail.com

IE blok B, p. 114

konsultacje: piątek               godz. 11.30 – 13.00

przedmiot:

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podatki dochodowe
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportu samochodowego
 • Marketing i badania rynku
 • Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze

 

mgr Paweł Pyziak

e-mail: ppyziak@pwsz.pila.pl

IE blok B, p. 210

konsultacje: czwartek           godz. 12.00 - 13.30

przedmiot:

 • Ergonomia i BHP
 • Podst. przedsiębiorczości w MSP
 • Zarządz. i prowadz. dział. gosp.
 • Podst. przedsiębiorczości w MSP.
 • Zarządz. i prowadz. dział. gosp.
 • Nauka o państwie
 • Ekonomia

 

mgr Rafał Zdzierela

 

e-mail: rafal.zdzierela.pwsz@gmail.com

IE blok B, p. 205

konsultacje: środa              godz. 14.00 - 15.30

                    

przedmiot:

 • Zarządzanie operacyjno strat.
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomia społeczna