Zaliczenia/egzaminy poprawkowe u mgr Aleksandry Mazur-Pietrzak (tryb stacjonarny)

Zaliczenia/egzaminy poprawkowe u mgr Aleksandry Mazur-Pietrzak (tryb stacjonarny) odbędą się 4 września (wtorek) o godz. 17.00