Zaliczenia/egzaminy poprawkowe u mgr Aleksandry Mazur-Pietrzak (tryb niestacjonarny)

Zaliczenia/egzaminy poprawkowe u mgr Aleksandry Mazur-Pietrzak (tryb niestacjonarny) odbędą się 8 września (sobota) o godz. 9.00