Zaliczenie praktyk ZMiŚP

Zaliczenie praktyk - 10.09.2018:

- studia stacjonarne: g. 14.00

- studia niestacjonarne g. 15.00