Tablica ogłoszeń Erasmus+

Wyniki kwalifikacji pracowników 2017/2018

Informacja o limicie miejsc: Typ działania Liczba uczestników Przyznane dofinansowanie [EUR] SMS...

Program Erasmus - nabór wniosków PRACOWNICY

Uprzejmie informujemy, że do dnia 18 października 2017 r. trwa nabór wniosków parcowników zainteresowanych uczetnictwem w...

Wyniki kwalifikacji pracowników 2016/2017

Z uwagi na limit środków finansowych przyznanych PWSZ w Pile na realizację mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+ w...

Dodatkowy nabór wniosków na Erasmusa

Uprzejmie informujemy, że uruchomiono dodatkowy nabór wniosków kandydatów do uczetsnictwa  w Programie Erasmus+. Nabór wniosków...

Nabór wniosków na Erasmusa

Uprzejmie informujemy, że do 24 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków kandydatów do uczestnictwa w Programie Erasmus+. Wnioski...

Nabór wniosków na Erasmusa+

Otrzymaj do 700 EUR miesięcznie i zrealizuj część studiów za granicą! Do 10 marca 2015 trwa nabór kandydatów na :...

Trwa nabór wniosków na Erasmusa

Do dnia 15. grudnia 2014 roku trwa nabór wniosków o wyjazdy studentów na część studiów w ramach programów Erasmus+ oraz PO...

Studenci - wyniki kwalifikacji - wyjazdy część studiów rok akademicki 2014/2015 - aktualizacja

Wyniki kwalifikacji - wyjazdy część studiów rok akademicki 2014/2015

Kwalifikacja - praktyki 2014

Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Tomas Bata University in Zlín - Zlin (Czechy)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XXI/139/14 w sprawie wyrażenia zgody na...

Wyjazdy studentów w Erasmus+ w roku 2014/2015

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XIX/130/14 w sprawie wprowadzenia...

Procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w Erasmus+

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XIX/129/14 w sprawie wprowadzenia...

Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Mehmet Akif Ersoy University – Burdur (Turcja)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XVIII/126/14 w sprawie wyrażenia zgody na...

Zgoda Senatu na zawarcie umów o współpracy międzynarodowej

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XV/115/13 w sprawie wyrażenia zgody na...

Procedury organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej - zmiany

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XIV/111/13 w sprawie wprowadzenia zmian...

Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Uniwersytetem Managementu i Biznesu w Berdiańsku (Ukraina)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XIII/104/13 w sprawie wyrażenia zgody na...

Zgoda Senatu na przedłużenie zawartych i na zawarcie nowych umów o współpracy międzynarodowej

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XII/99/13 w sprawie wyrażenia zgody na...