Zgoda Senatu na zawarcie umowy z The Bucharest University of Economic Studies - Bukareszt (Rumunia)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XI/88/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile umowy o współpracy z The Bucharest University of Economic Studies - Bukareszt, Rumunia

Treść uchwały znaleźć można w BIP PWSZ w Pile pod adresiem: www.bip.pwsz.pila.pl zakładka Prawo - Uchwały Senatu.