Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Uniwersytetem Managementu i Biznesu w Berdiańsku (Ukraina)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XIII/104/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile umowy o współpracy z Uniwersytetem Managementu i Biznesu w Berdiańsku (Ukraina)

Treść uchwały znaleźć można w BIP PWSZ w Pile pod adresiem: www.bip.pwsz.pila.pl zakładka Prawo - Uchwały Senatu.