Zgoda Senatu na zawarcie umów o współpracy międzynarodowej

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XV/115/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o współpracy międzynarodowej przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
  1. umowy przedwstępnej dotyczącej utworzenia studiów mi ędzynarodowych, współpracy naukowej i badawczej oraz uznawalno ści wykształcenia na zasadzie joint degree z Universidade de a Coruna (University of A Coruña), Istanbul Aydın Üniversitesi (Istanbul Aydin University) i "1 Decem brie 1918" Universitatea din Alba Iulia ("1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia);
  2. umowy o uznawalności wykształcenia studentów PWSZ w Pile i możliwości kontynuowania studiów przez absolwentów naszej Uczelni w Universidade de a Coruna (University of A Coruña).
Treść uchwały znaleźć można w BIP PWSZ w Pile pod adresiem: www.bip.pwsz.pila.pl zakładka Prawo - Uchwały Senatu.