Procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej w Erasmus+

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XIX/129/14 w sprawie wprowadzenia Procedur organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Treść uchwały znaleźć można w BIP PWSZ w Pile pod adresiem: www.bip.pwsz.pila.pl zakładka Prawo - Uchwały Senatu.

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Nr 01.00 - Podstawa prawna i definicje

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Nr 01.01. - Struktura organizacyjna Erasmus+