Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Tomas Bata University in Zlín - Zlin (Czechy)

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XXI/139/14 w sprawie wyrażenia zgody na na zawarcie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile umowy o współpracy z Tomas Bata University in Zlín – Zlin, Czechy.

Treść uchwały znaleźć można w BIP PWSZ w Pile pod adresiem: www.bip.pwsz.pila.pl zakładka Prawo - Uchwały Senatu.