Nabór wniosków na Erasmusa

Uprzejmie informujemy, że do 24 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków kandydatów do uczestnictwa w Programie Erasmus+.

Wnioski składać można tutaj.

Wyjazdy na część studiów

Studenci studiów I i II stopnia mogą skorzystać z wyjazdów trwających łącznie 12 miesięcy na każdym z poziomów kształcenia. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi jeden pełny semestr, a na praktyce – 60 dni. Celem wyjazdu jest odbycie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej lub praktyki w przedsiębiorstwie zagranicznym.

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjechać również absolwenci, pod warunkiem kwalifikacji na wyjazd w trakcie trwania studiów. Długość praktyki lub stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Rodzaje wyjazdów

Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+.

Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju programu.

Wysokość stypendiów

Wysokość stypendiów jest różna dla poszczególnych krajów i wynosi od 300 do 700 EUR miesięcznie (szczegółowa informacja o wysokości stypendium)

Dokąd można wyjechać

Lista zagranicznych uczelni partnerskich

Oferty praktyk

Zasady uczestnictwa

Przejdź do zasad