Wyniki kwalifikacji pracowników 2017/2018

Informacja o limicie miejsc:

Typ działania Liczba uczestników Przyznane dofinansowanie [EUR]
SMS 21 56 700,00
SMP 14 23 100,00
STA 19 16 625,00
STT 21 18 375,00
Łącznie 75 114 800,00

Dane statystyczne:

Ogólna liczba wniosków rozpoczętych 153
Liczba wniosków złożonych 84
Liczba wniosków niezłożonych 63
Liczba wniosków spełniających kryteria formalne 42
Liczba wniosków niespełniających kryteriów formalnych 42
Liczba osób, które poprawnie dokonały korekty wniosku 10 STA + 12 STT / 31
Liczba osób, które nie dokonały korekty wniosku 1 STA + 2 STT / 31
Liczba osób, które ponownie złożyły wniosek niespełniający kryteriów formalnych 1 STA + 4 STT / 31
Liczba osób, które dokonały korekty wniosku poprzez dostarczenie brakujących danych 2 STA + 5 STT
Liczba rezygnacji 1

Kryteria oceny

Kryteria oceny przyjęte na podstawie Procedury mobilności studentów, absolwentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018
 1. Kryterium formalne – czy udzielono pełnej, wymaganej odpowiedzi we wszystkich polach, a w szczególności w opisie programu wyjazdu (program zajęć/szkolenia opisany zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu) oraz w sekcji Główne cele i założenia mobilności – wnioski niespełniające kryteriów formalnych pozostały bez rozpatrzenia.
 2. Kryteriuim stanowisko kierownicze / pracownik funkcyjny – kryterium premiujące w przypadku kwalifikacji do uczestnictwa w mobilności STT - kadra kierownicza Uczelni oraz osoby pełniący funkcje istotne dla jej funkcjonowania otrzymały dodatkowe 5 punktów w procesie kwalifikacji.
 3. Kryterium umowa o pracę - kryterium premiujące w przypadku kwalifikacji do uczestnictwa w mobilności STA i STT, osoby zatrudnione na podstawie:
  1. umowy o pracę na czas nieokreślny otrzymują dodatkowe 5 punktów w procesie kwalifikacji,
  2. umowy o pracę na czas określny otrzymują dodatkowe 3 punktów w procesie kwalifikacji,
  3. Kolumna pracownik administracji – dane informacyjne niezbędne do celów statystycznych.
 4. Kryterium podstawowe miejsce pracy - kryterium premiujące w przypadku kwalifikacji do uczestnictwa w mobilności STA i STT – osoby, dla których PWSZ w Pile jest podstawowym miejscem pracy otrzymują dodatkowe 5 punktów w procesie kwalifikacji.
 5. Kryterium pierwszy wyjazd - kryterium premiujące - gwarantuje pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie Erasmus, a których wnioski spełniają w równym stopniu kryteria jakościowe.
Dopuszcza się możliwość dokonania przez pracownika zmiany uczelni, w której realizowana będzie mobilność pod warunkiem, że informacja o zmianie wpłynie do DWM nie później niż na 30 dni przed planowanym wyjazdem oraz, że wyjazd nie może być realizowany w kraju, w którym stawka stypendium będzie wyższa od przyznanej w procesie kwalifikacji.
Z uwagi na limit środków finansowych przyznanych PWSZ w Pile na realizację mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+ w roku akademicki 2017/2018 Komisja ds. ST w trosce o równość szans do uczestnictwa Programie podjęła decyzję, iż pracownicy aplikujący w bieżącym roku akademikiem otrzymać mogą tylko jedno stypendium, każdy kolejny wyjazd może być zrealizowany z grantem zerowym Programu Erasmus+.

1. Wyjazdy typu STA

Lista podstawowa
LP. ID imię / imiona nazwisko wybrana uczelnia zagraniczna Stypendium [EUR]
1 12 Bazyli Czyżewski [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
2 60 Jan Polcyn [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
3 84 Piotr Gorzelańczyk [SK ZILINA01] University of Zilina 700
4 87 Sebastian Stępień [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
5 98 Paweł Błaszczyk [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
6 102 Hanna Maria Dolata [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
7 116 Michał Marcin Mierzejewski [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica 700
8 120 Marcin Krawczak [SK Kosice02] Pavol Jozef Safarik University in Kosice 700
9 121 Maciej Laskowski [SK Kosice02] Pavol Jozef Safarik University in Kosice 700
10 129 Paweł Cezary Dahlke [TR NEVSEHI02] Nevsehir Haci Bektas Veli University 770
11 134 Lech Kacprzak [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica 700
12 139 Marlena Iwona Bielak [MK SKOPJE10] University American College Skopje 700
13 148 Marta Maria Chudzicka-Adamczak [SK ZILINA01] University of Zilina 700
14 150 Paweł Janusz Szubert [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia 770
15 157 Wojciech Jan Maliszewski [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica 700
16 163 Romualda Małgorzata Kosmatka [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica 700
Lista rezerwowa
LP. ID imię / imiona nazwisko wybrana uczelnia zagraniczna Stypendium [EUR]
 --- --- --- --- --- ---
Grant zerowy
LP. ID imię / imiona nazwisko wybrana uczelnia zagraniczna Stypendium [EUR]
1. 133 Klaudia Michalak   0
2. 146 Maciej Laskowski   0
3. 147 Marcin Krawczak   0

2. Wyjazdy typu STT

Lista podstawowa
LP. ID imię / imiona nazwisko wybrana uczelnia zagraniczna Stypendium [EUR]
1 3 Donat Jerzy Mierzejewski [TR ISPARTA01] Suleyman Demirel University 770
2 7 Łukasz Marczak [TR ISTANBU25] Istanbul Aydin University 770
3 8 Arkadiusz Sierpiński [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia 770
4 9 Rafał Sierpiński [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia 770
5 11 Kazimierz Pająk [TR ISTANBU25] Istanbul Aydin University 770
6 18 Boesław Załachowski [RO ALBAIU01] 1 December 1918 University in Alba Iulia 770
7 27 Emilia Lewicka-Kalka [SK Kosice02] Pavol Jozef Safarik University in Kosice 700
8 28 Aleksandra, Jolanta Fabiszak [SK Kosice02] Pavol Jozef Safarik University in Kosice 700
9 48 Ewa Luiza Fijałkowska-Jahnz [SK ZILINA01] University of Zilina 700
10 53 Maciej Gawrysiak [SK RUZOMBE01] The Catholic University in Ruzomberok 700
11 68 Edyta Ewa Libuda [SK RUZOMBE01] The Catholic University in Ruzomberok 700
12 72 Jolanta Michalska [TR ISTANBU25] Istanbul Aydin University 770
13 75 Joanna Ewa Kryza [TR ISTANBU25] Istanbul Aydin University 770
14 96 Michał Andrzej Bania [TR ISTANBU25] Istanbul Aydin University 770
15 97 Renata Herba [BG SOFIA17] National Sports Academy 770
16 124 Damian Robert Leszczyński [SK Kosice02] Pavol Jozef Safarik University in Kosice 700
17 132 Klaudia Michalak [TR ISTANBU25] Istanbul Aydin University 770
18 137 Zofia Małgorzata Jeżewska-Bania [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
19 144 Magda Drzastwa [SK Kosice02] Pavol Jozef Safarik University in Kosice 700
20 145 Anna Justyna Nitka [BG SOFIA17] National Sports Academy 770
21 151 Cezary Burda [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica 700
22 152 Marta Burda [SK BANSKA01] Matej Bel University in Banska Bystrica 700
23 154 Dorota Łuczkowska [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius 700
24 158 Wiesława Teresa Barańczyk [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius 700
25 160 Anna Maria Grodzicka [SK SLADKOV01] Vysoka Skola Danubius 700
26 161 Joanna Anatolia Dudek [CZ ZLIN01] Tomas Bata University in Zlin 770
Lista rezerwowa
LP. ID imię / imiona nazwisko wybrana uczelnia zagraniczna Stypendium [EUR]
--- --- --- --- --- ---
Grant zerowy
LP. ID imię / imiona nazwisko wybrana uczelnia zagraniczna Stypendium [EUR]
1. 10 Bazyli Czyżewski   0
2. 62 Jan Polcyn   0
3. 88 Sebastian Stępień   0
4. 127 Paweł Cezary Dahlke   0

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych

STA
LP. ID imię / imiona nazwisko
1. 5 Jan Polcyn
2. 13 Lech Kacprzak
3. 22 Sebastian Stępień
4. 58 Marta Maria Chudzicka-Adamczak
5. 81 Maciej Laskowski
6. 89 Wojciech Marek Puszkiewicz
7. 91 Michał Marcin Mierzejewski
8. 92 Wojciech Jan Maliszewski
9. 100 Paweł Janusz Szubert
10. 112 Romualda Małgorzata Kosmatka
11. 115 Marlena Iwona Bielak
12. 130 Małgorzata Wójcik
13. 138 Małgorzata Wójcik
STT
LP. ID imię / imiona nazwisko
1. 4 Maciej Gawrysiak
2. 6 Jan Polcyn
3. 17 Jacek Kaszyński
4. 21 Magda Drzastwa
5. 23 Sebastian Stępień
6. 65 Anna Maria Grodzicka
7. 70 Justyna Maria Nowacka
8. 78 Joanna Anatolia Dudek
9. 79 Dorota Łuczkowska
10. 80 Wiesława Teresa Barańczyk
11. 83 Maria Sczepańska
12. 86 Hanna Basarewska
13. 103 Cezary Burda
14. 104 Maria Szczepańska
15. 105 Marta Burda
16. 107 Paweł Janusz Szubert
17. 108 Wiesława Teresa Barańczyk
18. 109 Anna Nitka
19. 126 Jacek Kaszyński
20. 140 Paweł Janusz Szubert
21. 153 Hanna Basarewska
Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji ds. ST do Rektora.
Odwołanie należy złożyć na piśmie w biurze UKE w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników kwalifikacji.
Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.