XI FESTIWAL NAUKI "Ciało i umysł"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, już po raz jedenasty organizuje Festiwal Nauki – kilkudniowe przedsięwzięcie, które prezentuje nie tylko niezwykłe zagadnienia naukowe, ale umożliwia także spotkania z wyjątkowymi Gośćmi.

W tym roku wydarzenia festiwalowe, które trwać będą od 3 do 7 kwietnia, podporządkowane zostaną hasłu „CIAŁO I UMYSŁ”. Tematyka możliwości oraz ograniczeń ludzkiego ciała i umysłu przedstawiona zostanie szerokiej publiczność nie tylko przez wykładowców PWSZ, ale także przez zaproszone do współudziału instytucje popularyzujące naukę.
 
Szczegółowy program:

www.festiwal.pwsz.pila.pl