Konferencja KOMUNIKACJA-KULTURA

Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile, we współpracy z Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia, Zakładem Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia oraz Studenckimi Kołami Naukowymi kierunku Filologia - zapraszają na


PILSKĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ FILOLOGICZNĄ
"KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ" - II EDYCJA
- Piła, 17-18 października 2017 

Konferencja poświęcona jest analizie komunikacji używanej w różnych typach przestrzeni, przedstawieniu jej uwarunkowań kulturowych oraz określeniu lub kształtowaniu tożsamości w różnych środowiskach społeczno-kulturowych.

Zapraszamy do  zgłaszania propozycji referatów (20 min.), po których odbędą się 10 minutowe dyskusje lub do przeprowadzenia warsztatów (45 min.).

Języki konferencji: angielski, polski

Proponowana tematyka referatów/warsztatów:

 • komunikacja w różnych typach przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni uniwersyteckiej, szkolnej oraz miejsca pracy),
 • nauczanie języka obcego w przestrzeni szkoły/uniwersytetu,
 • technologie informacyjne w nauczaniu języka,
 • relacje pomiędzy komunikacją, językiem a kulturą,
 • tożsamość oraz przestrzeń w analizie językoznawczej oraz literaturoznawczej,
 • transfer kulturowy w literaturze i filmie,
 • pamięć versus tożsamość w przestrzeni kulturowej oraz literackiej,
 • metafora jako uwarunkowane kulturowo narzędzie komunikacyjne,
 • komunikacja, kultura oraz tożsamość w dydaktyce,
 • nieporozumienia komunikacyjne oraz konflikt w analizie językoznawczej oraz literaturoznawczej,
 • język, kultura, tożsamość a polityka i planowanie językowe,
 • kontakt językowy i zmiany w języku.

 

Szczegóły na stronie Konferencji - TUTAJ

English version