Ostatni dzień rejestracji na studia - ON-LINE

Terminy rekrutacji

STUDIA NIESTACJONARNE

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2017 r.,
 • ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2017 r.,
 • postępowanie kwalifikacyjne - 22 września 2017 r.;

Rekrutacja na kierunek:

 • ekonomia
 • praca socjalna II stopnia
 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • mechanika i budowa maszyn
 • transport

Rekrutacja dodatkowa:

STUDIA STACJONARNE

 • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 18 sierpnia 2017 r.,
 • ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2017 r.,
 • postępowanie kwalifikacyjne - 22 września 2017 r.;

Rekrutacja na kierunek:
 • ekonomia
 • filologia
 • praca socjalna
 • praca socjalna II stopnia
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • mechanika i budowa maszyn
 • transport

Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW