Rozpoczęcie zajęć w Roku Akademickin 2017/18

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Ekonomia

Filologia

Praca Socjalna - I stopnia

Praca Socjalna - II stopnia 

Fizjoterapia - jednolite, magisterskie*

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Ratownictwo Medyczne

 

STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA

Budownictwo

Elektrotechnika

Mechanika i Budowa Maszyn

Transport

 
* kierunek uruchomiony w przypadku uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   na utworzenie jednolitych studiów magisterskich