SZKOLENIE - takiego CV jeszcze nie było

 

Rejestracja

online www.bk.pwsz.pila.pl /zakładka szkolenia, kursy, warsztaty/
facebook.com/biuro.karier.pwsz.pila
lub osobiście
Biuro Karier, budynek A, p. 11-12.