WYBORY DO SENATU - uzupełniające

OGŁOSZENIE
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

 

W związku z wygaśnięciem mandatu przedstawiciela nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Senacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wyborczego do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych, Uczelniana Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile podjęła w dniu 02.11.2017 r. uchwałę nr 4/2017/UKW o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

  • 9.11.2017 r. – wybory uzupełniające, sala nr 107, budynek J (nowy)
  • godz. 13.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
W dniu wyborów, w godz. 13.00-15.00, obowiązują w Uczelni godziny rektorskie.
 
Komisja Wyborcza informuje, iż w wyborach do Senatu Uczelni:
  • CZYNNE PRAWO WYBORCZE - przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym na podstawie mianowania oraz umowy o pracę, także jako dodatkowym miejscu pracy.
  • BIERNE PRAWO WYBORCZE - przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na podstawie mianowania oraz umowy o pracę, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia.

Zastępca Przewodniczącego
Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr Beata Teleżyńska