Przemoc w środowisku - KONFERENCJA

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i Komenda Powiatowa Policji w Pile mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowo-praktycznej połączonej z warsztatami  pod nazwą

PRZEMOC W ŚRODOWISKU. DIAGNOZA, INTERWENCJA I TERAPIA

Konferencja, pod patronatemKomendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Rektora PWSZ w Pile, odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10.

Program obejmie wykłady i prezentacje, przygotowane przez badaczy i praktyków tematyki, wśród których z wykładem „Psychospołeczne źródła agresji i przemocy w środowisku” wystąpi znany ekspert - psycholog społeczny prof. Zbigniew NĘCKI.
Część warsztatowa dotyczyć będzie m.in. samoobrony dla kobiet i seniorów, zagrożeń cyberprzestrzeni, budowy relacji w rodzinach z problemami alkoholowymi itd.

Partnerami wydarzenia będą, między innymi:
Sąd Rejonowy w Pile, Prokuratura Rejonowa w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz MONAR w Pile.

Szczegóły Konferencji - TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!