REKRUTACJA NA STUDIA STACJ. - zakończenie

Terminy rekrutacji

STUDIA STACJONARNE
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2018 r.,
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 15 sierpnia 2018 r.,
  • postępowanie kwalifikacyjne - 17 sierpnia 2018 r.
STUDIA NIESTACJONARNE
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2018 r.,
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2018 r.,
  • postępowanie kwalifikacyjne - 21 września 2018 r.
Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW.