I Debata Oksfordzka - rywalizacja akademicka

Debata jest sztuką prowadzenia rozmowy, dyskusji, przedstawiania argumentów, prezentowania odmiennych stanowisk.
Dlatego też Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - I DEBATĘ OKSFORDZKĄ.

Podczas debaty, która odbędzie się 15 maja, od godz. 10.00, w Auditorium Maximum PWSZ w Pile, udział wezmą 4 drużyny: zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile,
zespół Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, zespół Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile oraz zespół Urzędu Miasta w Pile.

Debata prowadzona będzie, zgodnie z zasadami akademickimi, przez doświadczonych mówców m.in. przez Marcina Kumięgę – eksperta z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców,
któremu zmagania ogólnopolskich drużyn uniwersyteckich w Debatach Oksfordzkich, nie są obce. Podczas rywalizacji słownej w Pile, odbędą się trzy debaty, które ocenione zostaną przez zewnętrznych ekspertów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, jak właściwie prowadzić dyskusję, jak należy przygotować argumentację, czym jest dyscyplina wypowiedzi oraz jaką potęgę mają odpowiednio dobrane słowa.