Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej


Zasadnicza letnia sesja egzaminacyjna w PWSZ w Pile, rozpocznie się 18 czerwca 2018 r. i trwać będzie do 30 czerwca 2018 r.