Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów odbędzie się 27 września w Auditorium Maximum PWSZ w Pile.
Szczegóły dotyczące godzin wręczenia dyplomów poszczególnym kierunkom, zostaną podane w terminie późniejszym.