Zakończenie rekrutacji on-line na studia

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE:
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 3 czerwca 2019
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 15 sierpnia 2019
  • ostatni dzień składania dokumentów - 16 sierpnia 2019
  • postępowanie kwalifikacyjne - 19 sierpnia 2019
Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW.