Internetowa Rejestracja Kandydatów - informacje

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) jest obowiązkowa. Kandydaci, którzy nie zarejestrują się w systemie nie zostaną dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego.
 2. Posiadanie adresu e-mail nie jest wymagane, jednak znacznie ułatwia kontakt z kandydatem. Wszelkie informacje i komunikaty są kierowane na adres e-mail oraz osobiste konto rekrutacyjne kandydata. Wiadomości takie są uznawane za dostarczone.
 3. Po wykonaniu wszystkich kroków internetowej rekrutacji kandydatów, należy dostarczyć komplet dokumentów do odpowiedniego sekretariatu instytutu. Niedostarczenie kompletu dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.
 4. Opłatę za indeks i legitymację studencką należy uścić dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
 5. Podanie na studia należy wydrukować dwustronnie (obie strony na jednej kartce).
 6. Opłatę rekrutacyjną należy wnosić, tylko na jeden kierunek studiów, wybrany jako podstawowy.

Wymagania dotyczące zdjęć do Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej musi spełniać podobne warunki co zdjęcie do dowodu osobistego. Oto one:

 • Kolorowe zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 • Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 237 * 296 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Minimalny rozmiar zdjęcia w pikselach to 237*296 pikseli, co daje rozdzielczość 300 DPI przy rozmiarach 2*2,5 cm. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.
Zdjęcia tego typu wykonują wszystkie zakłady fotograficzne.

Kontakt w sprawie rekrutacji na studia

 • Instytut Ekonomiczny nr tel. 67 352 26 11
 • Instytut Politechniczny nr tel. 67 352 26 51
 • Instytut Humanistyczny nr tel. 67 352 26 07
 • Instytut Ochrony Zdrowia nr tel. 67 352 26 95
 • Problemy techniczne związane z rekrutacją prosimy zgłaszać na adres email: pomoc@pwsz.pila.pl

Jak przygotować zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej?