Debaty Oksfordzkie

Organizatorem Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
Patronat honorowy nad Mistrzostwami Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich objął Rektor PWSZ w Pile - dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile oraz Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski.

Celami realizacji Projektu „Mistrzostwa Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich” są:
 • podniesienie umiejętności sztuki wystąpień publicznych i kultury słowa (w tym retoryki, erystyki, budowy argumentu) wśród adresatów zadania;
 • wzrost zainteresowania sztuką debatowania, wystąpień publicznych i kultury słowa wśród młodzieży;
 • podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w wykorzystaniu debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego.
Cele będą realizowane poprzez:
 • odpowiedni dobór tez debat z zakresu zagadnień społecznych, kultury i tradycji;
 • profesjonalną obsługę merytoryczną turnieju, w tym wykwalifikowane składy oceniające;
 • tworzenie pozytywnego wizerunku debatanta i kreowania mody na kulturę słowa
  i sztukę wystąpień publicznych wśród młodzieży oraz uczestniczenie w dyskusjach
  i debatach w sprawach ważnych dla uczestników;
 • przeprowadzenie tematycznych zajęć warsztatowych dedykowanych kadrze pedagogicznej oraz udzielenie wsparcia merytorycznego i dydaktycznego w trakcie trwania zadania.
W ramach realizacji Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich odbędą się:
 • jednodniowe warsztaty (w PWSZ w Pile) dla grupy zainteresowanych Opiekunów
  w wymiarze trzech godzin lekcyjnych;
 • jednodniowy turniej debatancki dla zgłoszonych Drużyn, przy udziale pozostałych Uczestników Projektu.
Termin i miejsce realizacji
 • Warsztat dla nauczycieli: 11.12.2018 r. w godz. 8.00 – 10.30 w PWSZ w Pile
 • Finał projektu: 12.03.2019 r., natomiast turniej jednodniowy: 11.03.2019 r.

Miejscem realizacji finału projektu jest sala audytoryjna Auditorium Maximum PWSZ w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.


Regulamin Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich

Zasady Debaty Oksfordzkiej

Formularz zgłoszeniowe [online]