Harmonogram Roku Akademickiego

Rok akademicki 2017/2018 Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne 01.10.2017 r. – 28.01.2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2017 r.- 01.11.2017 r.

11.11.2017 r.

23.12.2017 r. - 01.01.2018 r.

06.01.2018 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 29.01.2018 r.– 11.02.2018 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne 19.02.2018 r. - 17.06.2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

29.03.2018 r. - 03.04.2018 r.

30.04.2018 r. - 04.05.2018 r.

31.05.2018 r. - 01.06.2018 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 18.06.2018 r. - 30.06.2018 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 03.09.2018 r. - 16.09.2018 r.