Legitymacja AZS

Instrukcja wystawiania legitymacji - ISIC AZS

NOWA:
koszt 50 zł - ważność‡ 1.10.2013 – 30.09.2014.
Należy zrobić‡ przelew 50 zł na konto:
Organizacja Śšrodowiskowa AZS, ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań„, nr konta: 33 10901359 0000 0001 1984 4535
Wpisać‡: imię™ nazwisko oraz uczelnię™ (PWSZ Pił‚a) wpł‚acającego – składka członkowska 2013/2014.
Wydrukować‡ potwierdzenie przelewu.
Nastę™pnie stronie www.azs.pl w zakładce legitymacje należy wypełnić‡ i wydrukować wniosek o wydanie legitymacji
- zaznaczyć: legitymacja isics azs, ubezpieczenie – 6.500 - PWSZ Piła.
Wydrukowany wniosek podpisać i przekazać z 1 zdję™ciem legitymacyjnym wykładowcy wraz z potwierdzeniem przelewu.
Odbiór legitymacji po ok. 2 tygodniach.

PRZEDŁUŻENIE:
koszt 50 zł - ważność‡ 1.10.2013 – 30.09.2014.
Należy zrobić‡ przelew 50 zł - na konto:
Organizacja Śšrodowiskowa AZS, ul. Noskowskiego 25 61-705 Poznań, nr konta: 33 10901359 0000 0001 1984 4535
Wpisać‡: imię nazwisko oraz uczelnię™ (PWSZ Pił‚a) wpł‚acającego – skł‚adka członkowska 2013/2014.
Wydrukować potwierdzenie przelewu.
Nastę™pnie stronie www.azs.pl w zakł‚adce legitymacje należy wypeł‚nić i wydrukować wniosek o przedł‚użenie legitymacji
- zaznaczyć‡: legitymacja isics azs, ubezpieczenie – 6.500,-,PWSZ Pił‚a
Wydrukowany wniosek podpisać‡ i przekazać z legitymację… wykładowcy wraz z potwierdzeniem przelewu.
Odbiór legitymacji po naklejeniu znaczka przedł‚użającego ważność‡ legitymacji.

Wyrobienie i przedł‚użenie legitymacji równoznaczne jest ze zgodą… na członkostwo w Klubie Uczelnianym AZS PWSZ Piła.