Pomoc materialna

PODSTAWY NALICZANIA STYPENDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Stypendium Rektora - 1000 zł

Stypendium socjalne - 1051,70 zł:
        
      - minimalna kwota stypendium socjalnego 400 zł
      - maksymalna kwota stypendium socjalnego 800 zł
      - zwiększenie stypendium socjalnego 200 zł

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:
      - lekki stopień niepełnosprawności 200 zł
      - umiarkowany stopień niepełnosprawności 400 zł
      - znaczny stopień niepełnosprawności 700 zł

STYPENDIA SOCJALNE

Uzyskanie informacji na temat stypendium socjalnego oraz składanie wniosków 

o stypendium socjalne we wtorki i czwartki w godzinach 12ºº – 13ºº , budynek A, kwestura, pokoje nr: 16, 17

telefony: 67 35 22 615,

67 35 22 633,

 

 

UWAGA STUDENCI

Do każdego wniosku o stypendium należy dołączyć wypełnione oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu stypendium na innym kierunku studiów (załącznik nr 6) oraz oświadczenie o numerze konta (załącznik nr 7).

Dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej można pobrać tutaj.

Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego znajduje się tutaj

Dokumentacja:
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D
Konto - zał. nr 7
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o zapomogę
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku
Oświadczenie o pobieraniu / niepobieraniu stypendium na innym kierunku

Oświadczenie o braku dochodów

Oświadczenie o źródle dochodu - student

Oświadczenie o źródle dochodu - rodzic, rodzeństwo studenta