Pomoc materialna

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów.

 

Uzyskanie informacji na temat stypendium socjalnego oraz składanie wniosków o stypendium socjalne od poniedziałku do piątku

w dniach 01 – 31 października 2019 r.  

w godzinach 12ºº – 15ºº , budynek A, kwestura, pokoje nr: 16 i 17      

telefony:    67 35 22 633,    

                  67 35 22 615

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty, w miesiącu październiku, w terminach zjazdów, w godzinach 9-13.

 

Dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej można pobrać tutaj.

Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego znajduje się tutaj

Dokumentacja:
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D
Konto - zał. nr 7
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o zapomogę
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku
Oświadczenie o pobieraniu / niepobieraniu stypendium na innym kierunku

Oświadczenie o braku dochodów

Oświadczenie o źródle dochodu - student, rodzic, rodzeństwo studenta

Oświadczenie o samodzielności finansowej

Klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych